Honeywell Production operator in United States

Popis pracovného miesta: OPERÁTOR VÝROBY

ÚČEL PRACOVNÉHO MIESTA

Operátor výroby zohráva kľúčovú úlohu pri montáži a kompletizácii produktu pričom má zásadný vplyv na jeho vyrobené množstvo a kvalitu. Zabezpečuje nepretržitú obsluhu výrobnej linky v zmysle platných právnych predpisov, technologických a pracovných postupov, platného pracovného poriadku a rozhodnutí vedenia spoločnosti.

ÚLOHY A ZODPOVEDNOSTI

Dodržiavať štandardy práce (SOS, SCS, SMED, TPM) a rozumieť požiadavkám a dopadom na finálny produkt

Zamedziť akýmkoľvek výskytom kvalitatívnych, alebo bezpečnostných nezhôd na linke v súlade s procedúrami firemných štandardov a zaistiť spätnú implementáciu do výrobného procesu. Kontrolovať nástroje kvality Poka Yoke

Postupovať v súlade so stanovenými postupmi pri nezhodnom produkte (značenie, evidencia, skladovanie)

Spúšťať Andon a eskalačný proces v prípade kvalitatívnych a bezpečnostných nezhôd v súlade s požiadavkami na výrobu a aktívne podporuje riešenie problémov

Dohliadať na dodržiavanie pravidiel výroby produktu

Zaškoľovať nových operátorov na linke, sledovať ich a vyhodnocovať

Podieľať sa na priebežnom zlepšovaní iniciatív prostredníctvom jednotlivých príspevkov a ako člen tímu prostredníctvom KAIZEN nápadov

Zabezpečiť čistotu a poriadok na svojom pracovnom mieste podľa požadovaných štandardov (5S)

Príprava zmeny referencií

Zabezpečuje odovzdanie všetkých informácií na linke v priebehu pracovnej zmenya nasledujúcej zmene

Podieľať sa na mítingu na začiatku zmeny a pravidelných mítingoch tímu

Aktualizovať Tier tabuľu

Vypĺňať „reject list“ a P-chart

Prispievať k nulovej chybovosti

Všímať si kvalitatívne nástroje Poka Yoke

Dohliadať na rešpektovanie pravidiel pre produkt

Maximalizovať bezpečnosť uplatňovaním existujúcich noriem. Hľadať a reagovať na potenciálne riziká

Dodržiavať pravidlá týkajúce sa OOPP, štandardy pracovného obliekania

Udržiavať a zlepšovať normy a štandardy

Predkladať a realizovať zlepšovacie návrhy

Plnenie ostatných úloh podľa pokynov nadriadeného súvisiace s výkonom práce

Dodržiava povinností a úlohy vyplývajúce z manažérskych systémov v oblasti výroby, kvality, životného prostredia, BOZP a PO a ostatných externých a interných noriem a pravidielDodržiava pracovný poriadok a interné smernice z oblasti BOZP, OPP a OŽP v aktuálnom znení

POŽADOVANÉ ZRUČNOSTI A ZNALOSTI

Orientácia na kvalitu a plnenie cieľov

Tímový hráč

Odolnosť voči stresu

SKÚSENOSTI A VZDELANIE

Stredoškolské vzdelanie technického zamerania

Honeywell is an equal opportunity employer. Qualified applicants will be considered without regard to age, race, creed, color, national origin, ancestry, marital status, affectional or sexual orientation, gender identity or expression, disability, nationality, sex, religion, or veteran status.

For more information on applicable equal employment regulations, refer to the EEO is the Law poster .

Please refer to the EEO is the Law Supplement Poster & the Pay Transparency Policy .

If a disability prevents you from applying for a job through our website, request assistance here . No other requests will be acknowledged.

Terms & Conditions | Privacy Statement © 2017 Honeywell International Inc.